“ЛОТ ИНС” ЕООД е регистрирано през 2001 г. От създаването си работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Към дружеството е Акредитиран орган за контрол,  съгласно  БДС EN ISO/IEC 17020:2005 със Сертификат за акредитация,  преиздаден от ИА “Българска служба за акредитация” № 134/21.07.2008 г.
Със системата по качество, ръководството на Органа за контрол поставя във фокуса целите за бързо и качествено обслужване на своите клиенти.


Органът за контрол от вида С, при “ЛОТ ИНС" ЕООД разполага с отлично подготвени и висококвалифицирани специалисти в областта на физичните и химични фактори на средата, електробезопасността и физическо натоварване, съвременна апаратура за контрола на всички параметри на работната и битова среда, ел. безопасност и физиологичен контрол.


Към "ЛОТ ИНС" ЕООД е пререгистрирана Служба по трудова медицина с Удостоверение № 01_6-1/01.04.2008 г.

За дейността на дружеството са присъщи, стил за качество и собствен начин на поведение, произтичащ от принципите на добрата практика, екипност и умение за синхронизация на действията  на принципа партньорство и сътрудничество.Стремеж в работата на “ЛОТ ИНС”, ЕООД е да се отнася с отговорност към всеки клиент и да  поддържа коректни бизнес взаимоотношения.
Доказателство за това е богатият  опит в обслужването на държавни организации, малки, средни и големи компании, действащи на територията на цялата страна.